top of page

האם ניתן לקיים טיפול פסיכולוגי מול מצלמות הטלוויזיה?

וגם, האם טיפול פסיכולוגי טלוויזיוני מציאותי המוצג כ״נקי״ מהתערבות ההפקה, עדיף על תוכניות ריאליטי בהן פסיכולוגים מטפלים במתמודדים או מייעצים להם, כשהצופים מוזמנים לשער האם ההפקה התערבה ועשתה מניפולציות שהשפיעו על עצותיהם?

בעיני, המניפולציות השקופות יחסית של הפסיכולוגים בתוכניות ריאליטי מן השורה, עדיפות על מראית-העין של טיפול פסיכולוגי בתכניות שמתיימרות להציג טיפול שהינו חופשי לכאורה מהשפעות הפקה ועריכה של הגוף המשדר.


כשנוכחת מצלמה בחדר, וידוע שתהליך הטיפול שמתרחש בו יוקרן בעתיד על גבי מסך הטלוויזיה, הידיעה הזו נוכחת בכל רמות המודעוּת של הפסיכולוגים והמטופלים המצולמים, ולכן היא משפיעה ואף מכוונת – מדעת או מבלי דעת - את התנהלותם בתהליך.


בעיני, מצער כי קומץ פסיכולוגים שבחרו לבצע טיפול או ייעוץ אמיתיים לכאורה על גבי מסך הטלוויזיה, מגדירים בפועל בעיני רבים מהצופים מהו טיפול פסיכולוגי, ואף מהם הגבולות האתיים של הפסיכולוגים.


רובם המכריע של הפסיכולוגים שומרים על כללי הקוד האתי של הפסיכולוגים ככתבם וכלשונם, ואם הם מתבטאים בתקשורת, הם עושים זאת כמומחים המתבטאים אודות תחום מקצועם, ולא כבעלי-מקצוע העושים את מלאכתם בפועל לעיני המצלמה בדומה לטבחים, זמרים או אקרובטים בתכניות ריאליטי. בפרופסיות הבישול, השירה והספורט אין כל נזק בצילום פומבי של העשייה המקצועית, כי עקרונות הפרטיות, הסודיות והאתיקה אינם חלק מליבת עקרונות-היסוד שלהן.


ולמי שרוצה לצפות בתכניות טלוויזיה שמראות טיפול פסיכולוגי, מומלץ בעיני לצפות בתכניות בִּדיוניות כמו למשל הסדרה המופתית ״בטיפול״. אלו אמנם לא מתיימרות להציג ״טיפולים אמיתיים״ שבוצעו בפועל, אך הטיפולים שהן מציגות הינם - לפחות בסדרות היותר מוצלחות שבהן - אמינים הרבה יותר מהתהליכים הפסיכולוגיים ״האמיתיים״ שמוצגים בסדרות הריאליטי.


שני מאמרים שכתבתי בנושא ב״זמן ישראל״:


1. ״מאיצת קשר״? על טיפול פסיכולוגי בטלוויזיה - פוסט ברוח אירונית על איך להפסיק לפחד ולהתחיל לאהוב טיפול פסיכולוגי מציאותי בטלוויזיה.

2. בוחן ריאליטי תקין, האתגר – על ההבדל המתעתע שבין מציאות לבין ״ריאליטי״. עולם הריאליטי, זה המקוון וזה הטלוויזיוני, בונה על התעתוע הזה שבין ״ריאליטי״ לבין מציאות. בעוד שספרים וסדרות סיפוריים מציגים עצמם ביושרה כבִּדְיוניים עולם ה״ריאליטי״ מציג את עצמו כמציאותי, ולעיתים אף נדמה בידי צרכניו כאמיתי יותר מהמציאות עצמה. לתפר המתעתע הזה משתייכים בעיני גם הטיפולים והייעוצים הפסיכולוגיים בתכניות הריאליטי.

Comments


bottom of page