top of page
home_picture_ - 1.jpeg

איך לבחור פסיכולוג

חשיבות הקשר עם הפסיכולוג

המחקרים על יעילות הטיפול הפסיכולוגי מראים שהמנבא החשוב והעוצמתי ביותר להצלחת הטיפול, הינו טיב הקשר עם המטפל. איכות-הקשר שנוצרת עם המטפל משפיעה יותר מאשר גורמים כגון שיטת הטיפול, משך הטיפול או השקפת עולמו התיאורטית של המטפל. אך האם אומר הדבר שכאשר בוחרים פסיכולוג חשוב להתמקד בכימיה שנוצרת עמו ובה בלבד? ומה ההבדל בין קשר חברי טוב, לבין קשר טיפולי?

חשיבות המומחיות והרישוי

קודם כל חשוב לוודא שפונים לפסיכולוג מומחה בתחום הטיפולי או האבחוני הנדרש. אותם מחקרים שהדגישו את חשיבותה הרבה של ההתאמה האישית בין המטפל למטופל, התייחסו למטפלים שעברו תהליכי הכשרה והסמכה מסודרים. מתוך הכשרתם רחבת היריעה יכלו מטפלים אלו להציע למטופליהם את הגישה הטיפולית שמתאימה לצרכים ולאישיות שלהם. תהליכי הכשרה והסמכה מסודרים ומפוקחים, כמו שקיימים בארץ בתחום הפסיכולוגיה, מבטיחים שהפסיכולוג הינו בעל ניסיון וידע נרחבים, וכי הוא פועל מתוך מחויבות לכללי האתיקה ולכללי המסגרת הבסיסיים של הטיפול הנפשי. 

רישוי פסיכולוגים בישראל

אכן, מדינת ישראל מפקחת על תהליך ההכשרה של הפסיכולוגים בקפידה רבה ומציבה בפניהם דרישות קשות ומתמשכות. כל פסיכולוג לומד לתואר ראשון ושני ועובר תהליך התמחות של ארבע שנים. הפסיכולוגים עוברים תהליכי מיון וסינון בקבלה לתואר ראשון ובפרט לתואר השני, לקראתו נבדקים בקפידה גם יכולתם האקדמית וגם תפקודם האישיותי. לאורך ההתמחות כל פסיכולוג מודרך על ידי 3 מדריכים שמנחים אותו וגם בוחנים את תפקודו, ובסיום התהליך עליו לעבור מבחן התמחות קפדני מול סוללת בוחנים כדי להירשם כמומחה בפנקס הפסיכולוגים.

 

מה רוכשים בעצם במהלך ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית?

במהלך ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית לומד הפסיכולוג תיאוריות שונות בתחום הנפש והאישיות ושיטות טיפול שנגזרות מהן. הוא רוכש כלים בתחום המחקר, האבחון והפסיכותרפיה. לכן, כשבוחרים לפנות לפסיכולוג, מלכתחילה בוחרים באדם בעל יכולות וניסיון בעלי עומק ואיכות. פסיכולוג מומחה יכול להתאים את השיטה למטופל ולשלב בו נמצא המטופל, להבדיל ממי שלא עברו הכשרה מתמשכת ועמוקה, אשר לעיתים משתמשים בשיטה בודדת בלבד שרק אותה למדו.

פנייה לפסיכולוג קליני - המלצות

כשתוהים איך בוחרים פסיכולוג נתקלים בקושי שנובע מאופיו האינטימי והפרטי של הטיפול הפסיכולוגי. כשמחפשים רופא טוב, קל להיעזר בחברים ובקרובים שממליצים על רופא שטיפל בהם. אך בגלל אופיו האישי של הטיפול הפסיכולוגי, לרוב אנשים אינם ממליצים לחבריהם ולקרוביהם על הפסיכולוג שמטפל בהם, וגם אם כן, לפי כללי האתיקה, פסיכולוג יימנע מלטפל באנשים מהחוג המשפחתי והחברתי הקרוב לאנשים בהם הוא מטפל. בנוסף, בניגוד לרופאים, לפיזיותרפיסטים ולבעלי מקצועות טיפוליים ושירותיים אחרים, פסיכולוג אינו יכול לטפל באנשים שמוכרים וקרובים לו עצמו.

אז איך בוחרים פסיכולוג?

ניתן להיעזר בהמלצות של בעלי-מקצוע כמו למשל מטפלים אחרים, שיכולים להפנות לקולגות שלדעתם יוכלו להתאים לאדם שמחפש את הטיפול. אפשר להתרשם מפסיכולוגים שניתן לקרוא או לשמוע על עבודתם. ניתן לפנות לפסיכולוגים שעובדים מטעם ארגונים מסודרים כמו קופות-חולים, מכונים פסיכולוגיים בפיקוח משרד הבריאות או משרד הביטחון, אשר בדרך כלל בודקים את הכשרתם ותפקודם של המטפלים מטעמם.

בכל מקרה, במפגש עם הפסיכולוג חשוב לברר שהכשרתו מלאה (כלומר, שהוא מומחה בתחום עיסוקו, למשל, מומחה לפסיכולוגיה קלינית כשפונים לפסיכולוג קליני). 

bottom of page