top of page

פסיכולוג מומלץ

כשפונים לטיפול פסיכולוגי רוצים ״לקלוע״, כלומר, לפנות לפסיכולוג הנכון והראוי. עם זאת, בגלל אופיו של מקצוע הטיפול הפסיכולוגי, קשה מאוד לאסוף המלצות על פסיכולוג. מדוע?

להבדיל מפסיכולוג, כשמחפשים המלצות על רופא, למשל, אפשר להיעזר בחברים ובקרובים שיספרו על מי שטיפל בהם. לעומת זאת, בגלל אופיו האינטימי והפרטי של הטיפול הפסיכולוגי, בדרך כלל אנשים לא משתפים את החברים והקרובים בטיפול הפסיכולוגי שלהם. זה ממש לא אותו הדבר כמו לספר על ניתוח אורתופדי יעיל או על טיפול שיניים מוצלח. 

גם אם אנשים כן מספרים לחברים ולקרובים על הפסיכולוג שלהם, פסיכולוג אֵתּי לא יטפל באנשים מהחוג המשפחתי והחברתי הקרוב של מטופליו. פסיכולוג אמור להיות משוחרר ממבטים חיצוניים על המטופל שלו. פסיכולוג אמור לשים את טובת המטופל וצרכיו לפני טובתו שלו. אם פסיכולוג יתבונן על המטופל דרך מבטם של מטופלים אחרים שקרובים אליו, הוא לא יוכל לשים את טובת המטופל וצרכיו במקום הראשון והבלעדי שאמור להנחות אותו בטיפול. מרחב הקשר הטיפולי אמור להיות משוחרר ממשמעויות מציאותיות כדי לאפשר מקום לחקירה חופשית של החוויה הסובייקטיבית בטיפול. 

בנוסף לכך, בניגוד לרופאים, לפיזיותרפיסטים ולבעלי מקצועות טיפוליים ושירותיים אחרים, לפסיכולוג אסור לטפל באנשים שמוכרים וקרובים לו עצמו. לכן, אם במקרה אתם מכירים פסיכולוג ויודעים שהוא פסיכולוג טוב ואדם טוב, בעצם לא תוכלו להיעזר בו. כדי שטיפול יצליח, חשוב שלא נכיר את הפסיכולוג ושהוא לא יכיר אותנו.

בנוסף, פסיכולוג אתי לא יפרסם באתר שלו המלצות של מטופלים על הטיפול שקיבלו אצלו. הטיפול אמור להיות מותאם לצרכים של המטופלים, ולהיות חופשי מהצרכים של הפסיכולוג. הטיפול אמור להיות פרטי לחלוטין. אם מטופל מרגיש הכרת תודה לפסיכולוג הוא יכול לומר זאת לפסיכולוג באופן פרטי.

כשמחפשים המלצות על פסיכולוג ניתן להיעזר בהפניות של בעלי-מקצוע כמו פסיכולוגים אחרים, שיכולים להפנות לקולגות שלדעתם יוכלו להתאים למי שמחפש את הטיפול. בנוסף, אפשר להתרשם מפסיכולוגים שניתן לקרוא או לשמוע על עבודתם. ניתן לפנות לפסיכולוגים שעובדים מטעם ארגונים מסודרים כמו קופות חולים, מכונים פסיכולוגיים בפיקוח משרד הבריאות או משרד הביטחון, גופים שבדרך כלל בודקים את הכשרתם ותפקודם של המטפלים מטעמם.

בכל מקרה, במפגש עם הפסיכולוג חשוב לברר שהכשרתו מלאה (כלומר, שהוא מומחה בתחום עיסוקו, למשל, מומחה לפסיכולוגיה קלינית כשפונים לטיפול נפשי). במקביל חשוב לברר לעצמנו האם המטפל "מרגיש לנו" נכון – האם הוא הדמות בה נרצה להיעזר בתהליך המשמעותי והמורכב של טיפול נפשי? האם מתאים לי מטפל או מטפלת? האם מתאים לי אדם שקרוב לגילי או דווקא בגיל ובְדוֹר אחרים? האם מתאים לי מטפל בגישה מכוונת ודיירקטיבית או מטפל שנוקט בגישה תהליכית ודינמית יותר? האם גישתו, סגנון דיבורו, שפת הגוף שלו ואפילו הופעתו גורמים לי להרגיש בנוח ומאפשרים לי להתמסר לטיפול? האם המאמץ להגיע לקליניקה שלו סביר ולא מכביד מדי על התהליך? ובעיקר, האם התרשמתי שהוא אדם אֵתִי (שישים את צרכי לפני צרכיו שלו) ואמפטי (שיצליח לראות את הדברים מנקודת ראותי ובו זמנית לשמור על המרחק הנכון כדי שיהיה מסוגל לטפל בי)?

bottom of page