top of page

כמה עולה טיפול פסיכולוגי ? (טיפול פסיכולוגי מוזל)

הכשרתם של פסיכולוגים אורכת שנים רבות (מינימום תשע שנים ולרוב הרבה יותר). לאחר סיום לימודי התואר השני עובר הפסיכולוג תהליך התמחות המלווה בהדרכה פרטנית אינטנסיבית. עד יולי 2015 ניתן היה (לאחר תקופת המתנה של מספר חודשים) לקבל טיפול פסיכולוגי ציבורי מעמיק שניתן לרוב על ידי פסיכולוגים בתהליכי הכשרה אשר השקיעו מעצמם ובמקביל נהנו מהדרכה אינטנסיבית על תהליכי הטיפול והאבחון.

מאז יולי 2015 מיושמת הרפורמה בבריאות הנפש, במסגרתה הועברה האחריות לנושא לידי קופות החולים. במקביל, מרפאות בריאות הנפש הוותיקות עוברות שינוי, שיש הרואים בו למעשה "ייבוש". במקביל הוגבל משך הטיפול ל"מנוי קצר" (2-6 "מגעים") או "מנוי ארוך" (עד 30 "מגעים") כשב"מגע" הכוונה למפגש עם מטפל נפשי, אחות או אפילו לשיחה טלפונית של המטפל עם מחנכת הכיתה של המטופל. תכני הטיפולים (גם אצל פסיכולוגים עצמאיים שעובדים מטעם הקופות) מתועדים במחשב הקופה. רק אנשים עם אבחנה פסיכיאטרית זכאים לטיפול במרפאות הקופה או לטופס 17 למרפאות בריאות נפש חיצוניות. למשל, "סתם" ילד שהוריו עוברים תהליך גירושין קשה אינו זכאי לטיפול נפשי ציבורי אם אין לו אבחנה של תסמונת נפשית. כמות ההדרכה והלמידה שמלווה את תהליכי ההכשרה למטפלים הולכת ופוחתת.

עקב התמעטות התקנים בשירות הנפשי הציבורי, הירידה באיכות המערכת והמשכורות הנמוכות רבים מהפסיכולוגים עוברים לשוק הפרטי עם סיום התמחותם. עלויות הטיפול הנפשי בקליניקה הפרטית משקפות את השקעתם הרבה של הפסיכולוגים בהתמחות. עם זאת, במקביל רבים מהפסיכולוגים מגלים רגישות ומודעות לקשיי המימון של המטופלים. מטפלים רבים מציעים למשל טיפול מוזל לסטודנטים ומתמחים במקצועות הטיפול אשר נדרשים ללוות את הכשרתם המקצועית בטיפול פסיכולוגי לעצמם. יש פסיכולוגים שעובדים מטעם מכונים או בהסכמים עם חברות הביטוח. לעיתים גם טיפול שניתן בתדירות גבוהה (פעמיים בשבוע, למשל) מוצע בתעריף מוזל יחסית.

מבחינת טווח המחירים המקובל, עד כמה שידיעותי מייצגות, המחירים לשעת טיפול אצל פסיכולוגים שמטפלים מטעם קופות החולים נעים סביב 150 ש״ח למפגש (שהוא לרוב בן 50 דקות) ואצל פסיכולוגים מתחילים בשוק הפרטי סביב 250 - 300 ש״ח ומנוסים סביב 300 - 450 ש״ח לפי ניסיונם, התמחותם, אזור פעילותם ושיקולים נוספים.

bottom of page