top of page

מה ההבדל בין פסיכולוג קליני לפסיכותרפיסט ?

פסיכולוג קליני הוא בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אשר סיים בהצלחה את מבחן ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית בתום ארבע שנות התמחות במסגרת מרפאתית ואשפוזית, ורשום בפנקס הפסיכולוגים כפסיכולוג קליני. במהלך הכשרתו מתמודד הפסיכולוג עם תנאי הקבלה האקדמיים למסלול, עם מבחן קשה (״מתאם״) בסיום התואר הראשון, עם תהליך קבלה קשה לתואר השני, ועם בדיקה מתמדת על ידי מדריכים אישיים במהלך ההתמחות. תהליך ההכשרה המשלב אקדמיה עם שטח מבטיח שהפסיכולוג הקליני משלב בארגז הכלים שלו ידע מחקרי ומצויינות אקדמית עם מיומנויות טיפוליות, מצויינות אישית וסטנדרטים מחמירים של אתיקה.

פסיכותרפיסט הוא בעל מקצוע טיפולי כמו למשל עובד סוציאלי קליני או מטפל באומנויות, אשר למד בתכנית לפסיכותרפיה. בארץ קיימות תוכניות מקצועיות וטובות לפסיכותרפיה בהן לומדים בעלי מקצועות טיפוליים, לרבות פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים. עם זאת, בתחום הטיפול הנפשי ובריאות הנפש, משרד הבריאות מסדיר כרגע התמחות בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה בלבד.

למרבה הצער,  העיסוק בפסיכותרפיה במדינת ישראל אינו מוגדר כרגע בחוק ולכן אינו מעוגן בחקיקה. לכן, נוצר מצב בו עלולים מטפלים שכלל לא עברו תהליכי הכשרה מסודרים בפסיכולוגיה, בפסיכיאטריה, בעבודה סוציאלית קלינית, בטיפול באומנויות או בקרימינולוגיה קלינית ואשר למדו בתכנית "פסיכותרפיה" קיקיונית או חלקית, לכנות את עצמם "פסיכותרפיסט" ואין כרגע בנמצא גורם ממשלתי שיכול למנוע זאת מהם. אנשים רבים מציגים עצמם כיום בתארים מקצועיים טיפוליים פיקטיביים ושרלטניים כיד הדמיון הטובה עליהם, ואין עליהם שום פיקוח. הם יכולים להציע פתרונות קסם מיידיים לבעיות נפשיות מסובכות. הם עלולים גם לפעול בצורה נצלנית, מאחר שכחלק מחוסר המקצועיות שלהם, הם גם לא רכשו סטנדרטים וגבולות אתיים, ולכן הם אינם שמים את טובת המטופל לפני טובתם שלהם. לכן חשוב לבדוק היטב את הכשרתו המלאה של ה"פסיכותרפיסט" אליו פנית, כמו שחשוב תמיד לבדוק את ההכשרה המקצועית של כל גורם מקצועי בו בחרת להיעזר.

bottom of page