top of page

איך לבחור פסיכולוג ?

לאורך השנים קיימת הסכמה מובהקת בין מחקרים רבים ושונים אודות יעילות הטיפול הפסיכולוגי: בכולם נמצא שהגורם החשוב ביותר הוא איכות הקשר עם המטפל. כלומר, איכות הקשר או ה"כימיה" שנוצרת עם המטפל משפיעה יותר מאשר גורמים כגון שיטת הטיפול, משך הטיפול או השקפת עולמו התיאורטית של המטפל. האם אומר הדבר שכאשר בוחרים פסיכולוג חשוב להתמקד בכימיה שנוצרת עמו ובה בלבד?

קודם כל חשוב לוודא שפונים לפסיכולוג מומחה בתחום הטיפולי הנדרש. המחקרים שהדגישו את חשיבותה הרבה של ההתאמה האישית בין המטפל למטופל, התייחסו למטפלים שעברו תהליכי הכשרה והסמכה מסודרים. פסיכולוג קליני מומחה מכיר את תהליכי האבחון, הראיון הטיפולי והטיפול עצמו לעומקם. על בסיס הערכתו הוא משתמש במושגי ובשיטות טיפול שמתאימים לצרכים של המטופל. פסיכולוג קליני מומחה מחויב לכללי האתיקה שמעמידים את צרכי המטופל בראש.

במהלך ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית לומד הפסיכולוג תיאוריות שונות בתחום הנפש והאישיות ושיטות טיפול שנגזרות מהן. הוא רוכש כלים בתחום המחקר, האבחון והפסיכותרפיה. לכן, כשבוחרים לפנות לפסיכולוג מומחה, מלכתחילה בוחרים באדם בעל יכולות וניסיון בעלי עומק ואיכות. פסיכולוג מומחה יכול להתאים את השיטה למטופל ולשלב בו נמצא המטופל, להבדיל ממי שלא עברו הכשרה מתמשכת ועמוקה, אשר לעיתים משתמשים בשיטה בודדת בלבד שרק אותה למדו.

מדינת ישראל מפקחת על תהליך ההכשרה של הפסיכולוגים בקפידה רבה ומציבה בפניהם דרישות קשות ומתמשכות. כל פסיכולוג לומד לתואר ראשון ושני ועובר תהליך התמחות של ארבע שנים. הפסיכולוגים עוברים תהליכי מיון וסינון בקבלה לתואר ראשון ובפרט לתואר השני, לקראתו נבדקים בקפידה יכולתם האקדמית וגם תפקודם האישיותי. לאורך ההתמחות כל פסיכולוג מודרך על ידי 3 מדריכים שמנחים אותו וגם בוחנים את תפקודו ובסיום התהליך עליו לעבור מבחן התמחות קפדני מול סוללת בוחנים כדי להירשם כמומחה בפנקס הפסיכולוגים.

כשתוהים איך בוחרים פסיכולוג קיים קושי שנובע מאופיו האינטימי והפרטי של הטיפול הפסיכולוגי. כשמחפשים רופא טוב, לא אחת נעזרים בחברים ובקרובים שממליצים על רופא שטיפל בהם. אך בגלל אופיו האישי של הטיפול הפסיכולוגי, לרוב אנשים אינם ממליצים לחבריהם ולקרוביהם על הפסיכולוג שמטפל בהם, וגם אם כן, פסיכולוג אתי לא יטפל באנשים מהחוג המשפחתי והחברתי שקרוב לאנשים בהם הוא מטפל. בנוסף, בניגוד לרופאים, לפיזיותרפיסטים ולבעלי מקצועות טיפוליים ושירותיים אחרים, פסיכולוגים אינם יכולים לטפל באנשים שמוכרים וקרובים להם עצמם.

אז איך בוחרים פסיכולוג? ניתן להיעזר בהמלצות של בעלי מקצוע כמו מטפלים אחרים, שיכולים להפנות לקולגות שלדעתם יוכלו להתאים לאדם שמחפש את הטיפול. אפשר להתרשם מפסיכולוגים שניתן לקרוא או לשמוע על עבודתם. ניתן לפנות לפסיכולוגים שעובדים מטעם ארגונים מסודרים כמו קופות חולים, מכונים פסיכולוגיים בפיקוח משרד הבריאות או משרד הביטחון, אשר בדרך כלל בודקים את הכשרתם ותפקודם של המטפלים מטעמם.

בכל מקרה, במפגש עם הפסיכולוג חשוב לברר שהכשרתו מלאה (כלומר, שהוא מומחה בתחום עיסוקו, למשל, מומחה לפסיכולוגיה קלינית כשפונים לטיפול נפשי). במקביל חשוב לברר לעצמנו האם המטפל "מרגיש לנו" נכון – האם הוא הדמות בה נרצה להיעזר בתהליך המשמעותי והמורכב של טיפול נפשי? האם מתאים לי לפנות למטפל או למטפלת? האם מתאים לי אדם שקרוב לגילי או דווקא פסיכולוג ששיך לשלב גיל ולדוֹר אחרים?

bottom of page