top of page

מה ההבדל בין פסיכולוג למאמן ?

ההבדל המהותי והבסיסי בין פסיכולוג לבין מאמן הוא ההשכלה וההכשרה: פסיכולוג מומחה רכש תואר שני ועבר התמחות בפיקוח משרד הבריאות, בעוד שמקצוע האימון פתוח בפני כל אדם שבוחר להכריז על עצמו כמאמן, גם אם הוא חסר השכלה, ניסיון וכישורים. חלק מהאנשים שמציעים את שירותיהם כמאמנים עברו רק קורס בן מספר חודשים מבלי שלמדו מקצוע טיפולי אקדמי ומבלי שעברו התמחות טיפולית מקצועית בפיקוח משרד הבריאות. זאת מכיוון שתחום האימון אינו מוסדר בחקיקה בישראל. יש לציין שהפסיכולוגים המומחים ממשיכים להשתלם מקצועית גם לאחר סיום הכשרתם וחלק גדול מהם רכש גם כלים של מתודת האימון.

קצת רקע: הפסיכולוגיה החלה את דרכה בשלהי המאה התשע עשרה בווינה, מתוך ההבנה שתהליכי עומק נפשיים שמצויים מחוץ לטווח המודעות משפיעים בעוצמה על התפקוד וההרגשה. האימון נולד בשנות השמונים בארה"ב, מתוך ההתרשמות מהשפעתם של מאמני ספורט על חיי המתאמנים שלהם. טכניקת האימון "נמתחה" והוכללה מתחום הספורט כתהליך לשינוי בחיים. היא שואבת מושגים מהפסיכולוגיה הקוגניטיבית שבוחנת הרגלי תפיסה וחשיבה ומהפסיכולוגיה ההומניסטית שחותרת להגשמה עצמית, וגם מתחומי הייעוץ, הפילוסופיה והאימון הגופני. במהלך פגישות האימון ה"מאומן" בוחר את מוקד הדיון בעוד שהמאמן מציג לפניו הערות, תובנות ושאלות באמצעותן הוא מנסה להניעו לפעולה ולקבלת החלטות יעילה, תוך מעבר מגישה פאסיבית לאקטיבית. במיטבה, טכניקת האימון מתאימה לאנשים בריאים ומתפקדים עם קושי נקודתי וממוקד

עם זאת, חשוב להבחין בין קשיים ממוקדים שניתן לפתור באמצעות תהליך אימון, לבין מצבים שדורשים טיפול רגשי מעמיק יותר. לא ניתן לייצר שינוי מעמיק במעט מפגשים בהם מזהים ״חסימות״ ו״משחררים אותן״. אימון עלול לשמש כ"פלסטר" שמסווה כאבים נפשיים עמוקים. הוא עלול לייצר אווירה אופורית זמנית, שדוחפת לשינוי מיידי וחולף, כשבראייה לאחור תיוותר התחושה ש״ניסיתי טיפול, לא עזר לי, אין טעם לנסות שוב״. כדי לתת סיכוי אמיתי לשינוי משמעותי מומלץ לפנות למטפל בעל הסמכה אקדמית ומפוקחת כמו פסיכולוג קליני למשל, שיכול להשתמש גם בטכניקות של אימון ובשיטות נוספות לפי שיקול דעתו המקצועי והכשרתו.

אם פונים לאימון ולא לטיפול, חשוב לבדוק היטב את המאמן אליו פונים, כי כאמור תחום האימון הנפשי - התנהגותי אינו מוסדר עדיין בחקיקה בישראל. חשוב גם שהמאמן ידע להפנות לטיפול נפשי מעמיק ומתמשך יותר במקרה הצורך. 

bottom of page