top of page

מהי בריאות נפשית, וממה היא מורכבת?

בשנים האחרונות שיח בריאות-הנפש עבר להתמקד במונחים של חולי ופתולוגיה.


האבחנות הפסיכיאטריות מתבססות בעשורים האחרונים על אשכולות של התנהגויות בעייתיות (״סימפטומים״) שניתן לצפות בהן מבחוץ.


אך נפש היא פנימית במהותה ולא ניתן לצפות בה. מהי נפש בריאה וכיצד ובאילו מונחים ניתן להגדיר אותה?

אילו תפקודים פסיכולוגיים נדרשים כדי שניהנה מאיכות-חיים נפשית טובה?


מאילו פונקציות מורכבת בעצם הבריאות הנפשית?


במאמר שפרסמתי ב״פסיכולוגיה עברית״ מפורטת שורת תפקודים החיוניים לבריאות הנפשית.


בנוסף נדונה התפיסה הרווחת כיום לפיה "סבל נפשי" משמעו אוסף תסמינים ו"טיפול" הינו אמצעי ממוקד להסרתם. זאת בעוד שפעמים רבות, כדי להשיג "בריאות נפשית" נדרש טיפול עמוק ומורכב בתוך קשר טיפולי משמעותי.


המאמר מתבסס על הרצאתה של ד"ר ננסי מקוויליאמס, חוקרת וכותבת בכירה בתחום הטיפול והאבחון הפסיכואנליטי ומתייחס גם לנעשה בשדה הטיפולי בישראל.


מוזמנים לקרוא עוד במאמר שלי שפורסם ב״פסיכולוגיה עברית״ - על מרכיבי הבריאות הנפשית, ופונקציית ההשבה של הפסיכותרפיהComments


bottom of page