top of page

טיפול פסיכולוגי בבני נוער

טיפול פסיכולוגי לנוער

טיפול פסיכולוגי לבני-נוער מותאם לשלב ההתפתחותי הייחודי בו הם נתונים. בשנים אילו חלה התפתחות הורמונאלית, גופנית ומינית מואצת שמובילה להתמקדות בחברת בני הגיל. לצידה, חלה ירידה בהסתמכות על ההורים כמקור לעוגן רגשי, לעצה ולביטחון.

 

במקביל להתפתחות ההורמונלית-רגשית-חברתית נדרשים בני הנוער לשלב התמודדות עם עומסים לימודיים הולכים וגדלים. עליהם לבחור מגמות לימוד גם אם אינם פנויים לכך רגשית באותו שלב. לעיתים הם נפגשים עם קשיים וכישלונות אקדמיים שלא פגשו בביה"ס היסודי (יש לקויות למידה או הפרעות קשב נקודתיות יחסית, שהשפעתן לא ניכרת קודם והן "צפות" רק בהתמודדות עם חומר לימודי עמוס ומורכב). בנוסף, בארץ בני הנוער מתכוננים לצבא ועסוקים במיונים לקראתו. כן עליהם להתמודד עם השפעות כמו הרשתות החברתיות והטלפונים החכמים, והשפעות אופייניות לחיים בארץ כמו שסעים פוליטיים או הגדילה באקלים חברתי שמתאפיין בירידה בסולידריות ועלייה בניכור ובתחרותיות.

פסיכולוג שמטפל בבני נוער אמור להכיר את תחומי העניין שלהם, את הגורמים המשפיעים בעולמם ואת שלב התפתחותם הנפשית. בדרך כלל טיפול בבני נוער אינו מלווה בהדרכת הורים, זאת מכיוון שהנער או הנערה אינם מרגישים בנוח להיפתח ולהתמסר לטיפול עם פסיכולוג אשר נפגש במקביל עם הוריהם. מנגד, לעיתים מתאים ללוות את הטיפול בנער או בנערה גם בהדרכה להורים, למשל כאשר הנער תלותי ונאיבי מדי לגילו, כאשר נדרש חיזוק לסמכות ההורים וליכולתם להציב סביבה ואמירה ברורות לילדם, כאשר הטיפול נערך במהלך תהליך גירושים סוער של ההורים או בנסיבות מיוחדות נוספות.

טיפול פסיכולוגי לילדים ולנוער מותאם לגובה העיניים של דפוסי החוויה והתקשורת בגילם. הם מצויים בעיצומם של תהליכי התפתחות, השתנות והבשלה מתמידים. המבנים הנפשיים שלהם עדיין אינם מגובשים, אלא מתהווים ומשתכללים כל העת. יכולתם לזהות רגשות ולייצג חוויות נפשיות במילים הולכת ומתפתחת.

פעמים רבות עדיין חסרה להם היכולת לדמיין מצב עתידי רצוי, ולכן קשה להם להציב מטרות ולפעול מיוזמתם כדי להשתפר. הקשר הטיפולי משלב הקשבה לרגשותיהם ולצרכיהם עם הצבתן של מטרות אופרטיביות שמכוונות אותם לצמיחה ולהתפתחות.

בני נוער מצויים בין שלב הביטוי הרגשי באמצעות פעולה ומשחק, לבין השלב הבוגר יותר של ביטוי נפשי מילולי. הטיפול הפסיכולוגי מותאם לכך ולכן יכול ויכול לנוע בין הפאזה המשחקית לבין הפאזה המילולית. במהלך הלימודים בחטיבות העליונות הם מתמודדים עם  שינויים גופניים, הורמונליים ורגשיים דרמטיים, ועם עומס לימודי הולך וגדל, תובעני ומלחיץ. לפעמים הם מבלבלים גם את המבוגרים וגם את עצמם, מכיוון שלעיתים הם מצטיירים כבוגרים ועצמאיים מאוד, ולעיתים, כילדותיים ותלותיים מאוד. הטיפול הפסיכולוגי מאפשר להם לבטא את רגשותיהם בסביבה בטוחה, להכיר את הפערים שבתוכם ולגשר בינהם, ומקום זה ללהתמודד עם קשייהם ולהתכוונן לצמיחה ולשגשוג. הטיפול הפסיכולוגי בבני נוער משלב בין התהליך הדינמי, המכוון לתכנים נפשיים עמוקים, לבין הצבת מטרות תפקודיות מעשיות, כמו למשל שיפור הרגלי הלמידה, הפחתת חרדת בחינות או שיפור ההבנה החברתית.

על הסידרה 13 סיבות למה

בדידות וניכור חברתי

bottom of page